3 nagrody główne i 3 wyróżnienia przyznała Kapituła Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji Polski pt. TERAZ POLSKA PROMOCJA. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła nie przyznała pierwszej nagrody, a jedynie dwa  drugie miejsca (każde po 5 tys. PLN)  oraz  jedno trzecie - o wartości 3 tys. PLN. Ponadto wręczone zostały 4 nagrody specjalne:  Ministra Gospodarki, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2010 r. w Pałacu  Staszica w Warszawie. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości.

Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą, a w tym eksport, inwestycje i turystykę, po promocję rozwoju regionalnego, edukacji, nauki, kultury, czy sportu.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przygotowano bardzo atrakcyjną pulę nagród finansowych – łącznie blisko 50 tysięcy złotych.

„Z roku na rok obserwujemy nie tylko przyrost liczby prac, ale także wzrost ich jakości, mierzony m.in. coraz większą różnorodnością podejmowanych tematów. Oprócz prac o znaczeniu ogólnokrajowym, dotyczących np. zagadnień wizerunku Polski czy promocji polskiego eksportu, jest rosnąca liczba opracowań podejmujących kwestie dość szczegółowe, takie jak atrakcyjność turystyczna konkretnych regionów, czy ocena działań promocyjnych wskazanych miast. – powiedział Prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Przewodniczący Komisji Ekspertów - Przybywa zatem prac o bardzo praktycznym znaczeniu, które – bazując na dobrym warsztacie metodologicznym – prezentują zbiór przydatnych wniosków i rekomendacji”.

Z kolei Przewodniczący Kapituły Konkursu - Prof. dr hab. Alojzy Nowak podkreśla, że „Komisja Ekspertów oraz Kapituła Konkursu miały w tym roku wyjątkowo trudne zadanie.

Wśród sporej liczby prac dobrych, zabrakło jednej takiej, która byłaby bezspornie uznana za

najlepszą i godną najwyższego wyróżnienia – stąd też zdecydowano o odstąpieniu od przyznania pierwszej nagrody głównej. Niemniej wszystkie prace nagrodzone – w tym te, który zyskały branżowe nagrody specjalne – wyróżniają się innowacyjnością podjętych tematów, głębią analizy oraz oryginalnością wniosków. Ich autorom należą się ogromne gratulacje. Mogę chyba powiedzieć w imieniu organizatorów konkursu, że pokaźny, bardzo dobry dorobek dotychczasowych laureatów świadczy o tym, że tematyka promocji Polski zyskuje uznanie w badaniach na polskich uczelniach.”

Konkurs „TERAZ POLSKA PROMOCJA” stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli Ministrowie: Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Sportu i Turystyki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Bank Polski. W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW.  „Z roku na rok konkurs ma coraz większą renomę i to, co chyba cieszy mnie najbardziej to wyjątkowo owocna współpraca z pracownikami naukowymi wielu uczelni, którzy promują ideę naszego konkursu wśród swoich studentów. Doceniamy ich zaangażowanie i chęć współpracy przy tym projekcie.” – mówi Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Inicjatywę wspierają również Partnerzy: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Zarządzania UW, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Narodowe Centrum Kultury, Agencja Rynku Rolnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Bank PBC S.A. oraz  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Konkurs TERAZ POLSKA PROMOCJA jest elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, pod stałym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

LAUREACI:

 

  • II nagroda - Katarzyna Małgorzata Jędrusik

„Wystawy EXPO jako skuteczne narzędzie promocji Polski na świecie na przykładzie Wystawy EXPO 2008 w Saragossie”
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz

  • II nagroda – Paulina Etterle – Kaszowska

„Promocja Krakowa na hiszpańskim rynku turystycznym”
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Katedra Zarządzania w Turystyce
Uniwersytet Jagielloński
Promotor: dr Barbara Dobrzańska – Socha

  • III nagroda – Malwina Agnieszka Jeka

„Perspektywy rozwoju turystyki żeglarskiej jako markowego produktu turystycznego Polski”
Międzynarodowe Studium Turystyki i Rekreacji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: dr Halina Powęska

  • Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki: Elżbieta Antonina Bogatko

„Porównanie koncepcji promocji kraju w celu przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski i Republiki Czeskiej”
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
Szkoła Główna Handlowa
Promotor: dr Wojciech Budzyński

  • Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego: Marta Agnieszka Adamek

„Społeczeństwo informacyjne a kapitał społeczny. Na przykładzie województwa podkarpackiego”
Wydział Humanistyczny
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Fiut

  • Nagroda Specjalna Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Marta Monika Chwalińska

„Orawskość: między poczuciem regionalności a lojalnością państwową”
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Warszawski
Promotor:  Prof. dr hab. Lech Mróz

  • Nagroda Specjalna Ministra Sportu i Turystyki: Izabela Sulimowicz

„Rzeki bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego; ich zagospodarowanie i użytkowanie turystyczne”
Wydział Turystyki i Geografii
Wyższa Szkoła Gospodarki
Promotor: dr Janusz Sewerniak, prof. WSG

 

Wyróżnienia:

  • Beata Małgorzata Bogucka

„Analiza i porównanie kampanii promocyjnych wybranych miast europejskich”
Międzynarodowe Studium Turystyki i Rekreacji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: dr inż. Marzena  Lemanowicz

  • Monika Steltmann

„Plany rozwojowe miast o funkcji turystycznej i ich realizacja. Przykład Chełmna”
Wydział Turystyki i Geografii
Wyższa Szkoła Gospodarki
Promotor: dr Janusz Sewerniak, prof. WSG

  • Bartosz Szmit

„Proces kreowania wizerunku Polski - analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju”
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor: dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. UEP

 

id: 18567