Zapraszamy na spotkanie wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla programów: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój.

Już 7 września 2017 r. (czwartek), w godz. 9:00-15:30 zapraszamy na spotkanie, na którym będzie przedstawiona pełna oferta wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Eksperci Agencji w I części spotkania omówią, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych.

Dostępne będzie stoisko Informatorium, w którym konsultanci PARP udzielą kompleksowej informacji z zakresu instrumentów wsparcia oraz pomocy w znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania firmy.

Po południu zapraszamy na warsztaty, gdzie pod okiem ekspertów częściowo wypełnicie Państwo wniosek o dofinansowanie.  Eksperci omówią istotne kwestie dotyczące spełniania kryteriów dla dofinansowania oraz udzielą odpowiedzi na dodatkowe pytania. Dodatkowo przedstawią czynniki sukcesu, najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku oraz dobre praktyki do każdego z działań.

Miejsce spotkania:  Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa, sala 1+2 (pietro 39). 

Aby móc skorzystać ze wsparcia ekspertów w cześci warsztatowej, wymagany jest laptop oraz rejestracja w systemie:

- dla wnioskodawców działań POIR i POPW https://lsi1420.parp.gov.pl/home

- dla wnioskodawców działania 2.2. POWER https://www.sowa.efs.gov.pl/

 

Zarejestruj się na spotkanie

* pola wymagane

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość :

* Telefon (wraz z nr. kier.) :

* Email :

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
* Proszę podać słownie wynik: pięć + pięć =

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych osobowych wizerunkowych do celów:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom, kontrolującym i nadzorującym PARP. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów.Wyślij formularz

 

id: 49643