Najnowsze inicjatywy i programy publiczne dla mikroprzedsiębiorców, mapa instrumentów finansowych UE, w tym  najnowsza oferta w Polsce, prezentacja wyników badania o rynku mikro i debata „W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu” z udziałem zastępcy prezes PARP, Marcina Szyguły.

Zapraszamy 21 grudnia br. do udziału w konferencji "Finansujemy mikro! Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce" organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.  Do dyspozycji przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu będą eksperci, przedstawiciele instytucji i sieci Enterprise Europe Network. Uczestnicy będą także mogli wziąć udział w sesjach match-makingowych. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem strategicznym konferencji.

21 grudnia 2016 r., godz. 11:00
Ministerstwo Rozwoju, Sala im. Grażyny Gęsickiej
ul. Wspólna 2/4, Warszawa

Szczegóły i rejestracja

id: 49387