12 i 13 listopada odbywa się konferencja firm rodzinnych w ramach projektu Firmy Rodzinne II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Projekt ten jest drugą odsłoną pionierskiego programu Firmy Rodzinne, który realizowany był w latach 2009-2011. PARP szacuje, że 36 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to firmy rodzinne.

W pierwszym dniu uczestnicy seminarium gościli w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyskusja odbywała się pod hasłem Innowacyjność Firm Rodzinnych.
W wystąpieniu otwierającym konferencję Prezes Inicjatywy Firm Rodzinnych prof. Andrzej Blikle powiedział, że przedsiębiorstwa rodzinne dobrze poradziły sobie ze spowolnieniem gospodarczym, ponieważ mają przewagę nad wielkimi korporacjami. Planowanie odbywa się tam w perspektywie jednego pokolenia. Pracownicy i właściciele takich przedsiębiorstw częściej gotowi są ponosić straty i ciężej pracować, żeby utrzymać czy rozwinąć firmę.
Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP powiedziała, że przyszłość polskich firm rodzinnych zależeć będzie od ich innowacyjności. Prezes PARP podkreśliła, że firmy rodzinne chcąc konkurować na światowych rynkach, muszą unowocześnić swoją produkcję czy usługi.
- PARP od lat wspiera rozwój rodzimych firm, w tym przede wszystkim mikro, małych i średnich, będących podstawą naszej gospodarki. Starając się, aby środki publiczne trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne, przynosząc jednocześnie najlepsze rezultaty, patrzymy na możliwość efektywnego wykorzystania otrzymanego wsparcia. PARP w ramach programu Bon na innowacje zachęca mikroprzedsiębiorców do zlecania badań naukowcom, co może mieć niebagatelne znaczenie we wdrażaniu innowacji, a co za tym idzie wzmacnianiu biznesu rodzinnego konkurując na rynkach krajowych i zagranicznych – dodała prezes PARP i zapowiedziała kontynuację projektu Firmy Rodzinne.
Małgorzata Marcińska, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła, że firmy rodzinne mają znaczącą przewagę konkurencyjną, która związana jest z marką firm rodzinnych, co dla Polaków oznacza wiarygodność, zaufanie i wysoką jakość produktu.
Prof. Radosław Markowski, Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją SWPS oraz Kierownik Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką ISP PAN, poprowadził wykład „Innowacje, ale po co?”
Dyskusję kontynuowano w panelach dyskusyjnych. W pierwszej częśći omawiano innowacyjne projekty zrealizowane w firmach rodzinnych. Udział w dyskusji wzięli: Piotr Voelkel, Grupa Kapitałowa VOX; Lech Waliszewski, Fa Krosno; Piotr Błażejewski, Stara Przędzalnia; Ewelina Narożna-Domska, Oleowita; Joanna Trepka i Paulina Ada Kalińska, Loft 37; Andrzej Boczarowski, Jura Park.
W drugim panelu „Skąd wsparcie, a gdzie utrudnienia we wdrażaniu innowacji” dyskutowali: Beata Kari Vähäkangas, Radca Handlowy Ambasady Finlandii' Prof. Janusz Czapiński i prof. Andrzej Blikle.
W drugim dniu konferencja przeniosła się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego będzie kontynuowana debata „Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych“. W spotkaniu wezmą udział m.in.: Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich i Matti T. Vanhanen, Dyrektor Zarządzający Finnish Family Firms Association, były Prezes Rady Ministrów Finlandii w latach 2003-2010.
Spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Będzie poświęcone znaczeniu firm rodzinnych w polskiej gospodarce, przepisom prawa, które regulują funkcjonowanie takich firm oraz propozycjom likwidacji istniejących barier.

 

zdjęcie

id: 36642