ForesightPublikacja jest wynikiem prac badawczych i eksperckich przeprowadzonych w okresie listopad 2008 – kwiecień 2009, metodą foresight, w ramach projektu własnego PARP pt. „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano kwestie dotyczące mechanizmów globalizacji oraz kierunków i uwarunkowań rozwoju rynków pracy. W drugiej części przedstawiono propozycje trzech scenariuszy rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki. W ostatniej części zaprezentowane zostały wyniki syntetycznych analiz dotyczących kadr przyszłości, świadomości partnerów rynku pracy oraz rodzajów szkoleń kształtujących kompetencje kadr przyszłości. Raport zawiera rekomendacje związane z realizacją dwóch scenariuszy rozwoju gospodarki i kadr w Polsce. Przedstawiona publikacja jest kierowana do wszystkich zainteresowanych rynkiem pracy i kształceniem kadr.


Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki (pobierz plik)

id: 9949