W związku z współfinansowanym przez Komisję Europejską Partnerstwem publiczno-prywatnym w zakresie Internetu przyszłości (Future Internet Public-Private Partnership, FI-PPP) informujemy o możliwości uzyskania grantów na realizację innowacyjnych aplikacji internetowych przez polskie firmy i start-upy w europejskich konkursach FI-PPP.

Partnerstwo FI-PPP (www.fi-ppp.eu) jest realizowane od 2011 roku dzięki współfinansowaniu Komisji Europejskiej (KE) i europejskich firm informatycznych. Jego celem jest zaangażowanie partnerów przemysłowych, naukowych i biznesowych w rozwój innowacji internetowych.

Aktualnie FI-PPP wkracza w finalną, decydującą fazę. Powstała już infrastruktura techniczna (infrastruktura sieciowa, platforma cloudowa) i znaczna część oprogramowania do generowania usług i aplikacji internetowych. KE planuje udostępnienie istniejącej infrastruktury techniczno-programistycznej dla małych i średnich firm oraz indywidualnych innowatorów i start-upów. Podmioty te uzyskają dofinansowanie w ramach 16 konkursów przeprowadzonych jesienią 2014 r. na szczeblu europejskim i dzięki pozyskanym środkom mają tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem infrastruktury i narzędzi FI-PPP. Łączny budżet konkursu wyniesie 80 mln EUR. Zakłada się, że ok. 1300 małych projektów uzyska wsparcie, a efektem FI-PPP będzie wdrożenie ok. 300 innowacji rynkowych.

W związku z powyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z PARP i PCSS organizuje w dn. 23 października w Poznaniu warsztaty i dzień informacyjny dla osób zainteresowanych udziałem w konkursach FI-PPP. Wydarzenie jest skierowane głównie do MŚP, nowopowstających firm (start-up) i przedsiębiorców oraz naukowców zainteresowanych tworzeniem innowacji w branży internetowej.

Akcja informacyjna na szczeblu europejskim nt. konkursów FI-PPP została formalnie rozpoczęta w ramach konferencji European Conference on the Future Internet w Monachium 17-18.IX br. (http://www.ecfi.eu/munich2014/). Ponadto prowadzone są również działania informacyjne i promocyjne w poszczególnych krajach członkowskich. Konferencja i warsztat w Poznaniu służą przybliżeniu polskim uczestnikom zasad konkursów FI-PPP oraz zapoznaniu z funkcjonowaniem platformy FI-PPP.

id: 43223