Fundusz pożyczkowy dla kobiet

Generator Wniosków dla Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet jest dostępny pod adresem:  https://fpdk.parp.gov.pl/.

Rejestracja Wniosków o udzielenie pożyczki będzie możliwa najwcześniej od 13 kwietnia 2015 r. od godz. 00:00:00. Przed tym terminem możliwe jest jedynie wypełnianie poszczególnych pól wniosku oraz zapisywanie uzupełnianych informacji. Przed dokonaniem rejestracji Wniosku w systemie zalecane jest sprawdzenie poprawności wpisanych informacji. Po zarejestrowaniu Wniosku możliwość wprowadzania zmian jest automatycznie blokowana.

id: 46775