Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza firmy działające w branży zrównoważonego budownictwa i energii do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 17 czerwca 2016 r. przy okazji EU Sustainable Energy Week w Brukseli.

Giełda kooperacyjna kierowana jest do podmiotów działających w następujących branżach:

  • energia odnawialna
  • budownictwo energooszczędne
  • Inteligentne Miasta (Smart Cities)
  • energooszczędne środki transportu
  • zarządzanie energią
  • rekuperacja energii
  • inteligentne sieci elektroenergetyczne (smart grids)

Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Udział w giełdzie jest doskonałą okazją do:

  • znalezienia partnera handlowego,
  • zapoznania się z najnowszymi technologiami,
  • zareklamowania swojej działalności.

Wydarzenie towarzyszyć będzie EU Sustainable Energy Week (EUSEW)

W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie giełdy.

Na bieżąco aktualizowana lista uczestników znajduje się tutaj.

Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny.

Uczestnicy ponoszą koszty przelotu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.

Rejestracja na giełdę kooperacyjną upływa 8 czerwca br. Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie miała możliwość zapoznania się z Państwa profilem.

Więcej informacji nt. giełdy kooperacyjnej udziela:

Aleksandra Wadowska, PARP

e-mail: aleksandra_wadowska(at)parp.gov.pl

id: 48732