Poradnik ten stanowi podstawowe kompendium wiedzy w zakresie gospodarki odpadami, które dotyczy każdego przedsiębiorcy. W zależności od rodzaju produkcji lub usług, wielkości przedsiębiorstwa oraz „zaangażowania" w gospodarkę odpadami poradnik wskazuje krok po kroku obowiązki przedsiębiorcy, jakie pojawiają się na każdym z etapów funkcjonowania przedsiębiorstwa: budowy, eksploatacji, zmiany i zakończenia działalności.

W publikacji zawarto niezbędne terminy, definicje oraz akty prawne. Poradnik prezentuje ścieżkę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnych przy prowadzeniu inwestycji. Zawarto w nim również „zestaw" dokumentów, jakie przedsiębiorca powinien przygotować i przedłożyć w urzędach przed rozpoczęciem działalności i w jej trakcie. Opisano system opłat i kar środowiskowych dotyczących odpadów oraz warunki, w których przedsiębiorca może ubiegać się o ich odroczenie. Wskazano możliwe źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu środowiska przy wykorzystaniu środków krajowych oraz z dotacji programów operacyjnych.

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie. Praktyczny poradnik. (pobierz plik)

id: 19106