Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu "IDEA - Interaktywna Baza Przedsiębiorstw i Stowarzyszeń" przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Narodowego Punktu Kontaktowego.

Projekt IDEA to inicjatywa Rządu Włoskiego na rzecz zwiększenia dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw w krajach będących beneficjentami projektu oraz podniesienia atrakcyjności inwestycji zagranicznych w tych krajach. W szczególności, projekt jest przykładem wkładu Włoch w proces stabilizacji, odbudowy i rozwoju krajów w rejonie bałkańskim.

Kraje objęte projektem:

Albania, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Macedonia oraz Austria, Słowenia, Węgry, Białoruś, Czechy, Słowacja, Polska, Mołdawia, Włochy, Ukraina.

Instytucja wdrażająca:

Inicjatywa Środkowoeuropejska (Central European Initiative) w partnerstwie z Bułgarską Agencja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Bulgaria Small and Medium Enterprises Promotion Agency - BSMEPA)

Celem projektu jest stworzenie i promocja narzędzia informatycznego dostępnego on-line, służącego budowaniu sieci pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i współpracy z przedsiębiorcami w krajach w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Udział w projekcie IDEA umożliwia:

  • dostęp do szczegółowej informacji na temat dostępnych form wsparcia, doradztwa, finansowej i technicznej pomocy zapewnianej przez instytucje otoczenia biznesu (organizacje, stowarzyszenia, fundacje, izby itp.) i instytucje publiczne (centra informacji, agencje rozwoju, Euroinfo itp.);

  • promocja międzynarodowa usług/produktów oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu oraz realizowanych przez nie projektów;

  • dostęp do informacji o możliwościach współpracy międzynarodowej i udziale w projektach pomocy technicznej, promowanych lub współfinansowanych ze środków instytucji europejskich i międzynarodowych, jak i przy zakładanym współudziale firm;

  • możliwość zkładania zapytań i nawiązywania współpracy (kojarzenie partnerów) przez zainteresowane firmy oraz świadczenia usług ad hoc on line;

  • w ten sposób stworzona zostanie platforma technologiczna stanowiąca sferę kontaktu i budowania sieci pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i ośrodkami usługowymi na rzecz przedsiębiorstw a przedsiębiorcami na obszarze krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

1. Pierwszy etap (obecnie realizowany)

W pierwszym etapie projektu zidentyfikowane zostaną istniejące narzędzia wspierające prowadzenie biznesu na poziomie gmin, powiatów, regionów, utworzone z inicjatywy władz lokalnych bądź centralnych.

Równolegle, identyfikowane będą publiczne i prywatne instytucje/organizacje wspierania biznesu świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich, na terenie krajów beneficjentów projektu.

2. Drugi etap

W drugim etapie, działania projektu koncentrować się będą na wdrożeniu interaktywnej wielojęzykowej bazy danych IDEA.

Baza ta będzie dostępna w Internecie i będzie zawierać ustrukturyzowaną informację o wszystkich prywatnych i publicznych podmiotach, które świadczą usługi przedsiębiorcom zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym w krajach będących beneficjentami projektu.

Dodatkowo, baza będzie zawierała informacje o zakresie świadczonych usług i ich dostępności.

Dane o instytucjach otoczenia biznesu i ich ofercie usługowej będą zbierane za pomocą badania. Do zidentyfikowanych instytucji otoczenia biznesu zostaną przesłane formularze ankietowe do wypełnienia i odesłania celem umieszczenia w bazie IDEA.

Utworzenie bazy IDEA jest zaplanowane do 31 grudnia 2006 r.

Drugi etap ma skutkować stworzeniem technologicznego systemu wspierającego kontakty w ramach sieci współpracy pomiędzy agencjami rozwoju regionalnego/lokalnego i instytucjami otoczenia biznesu. Ostatecznie, współpraca w ramach sieci będzie prowadzić do podniesienia potencjału tychże instytucji w świadczeniu usług o wysokiej jakości, odpowiadających potrzebom zarówno przedsiębiorców krajowych jak i zagranicznych.

Trzeci etap

W ramach trzeciego etapu, po utworzeniu strony internetowej, działania projektu będą poświęcone uzupełnieniu serwisów informacyjnych dostępnych poprzez stworzone narzędzie oraz rozwojowi kontaktów operacyjnych pomiędzy siecią instytucji otoczenia biznesu. Ponadto, w tym czasie prowadzona będzie szeroka akcja promocyjna stworzonego systemu, zarówno on-line jak i poza Internetem, w tym poprzez przygotowane materiały promocyjne (ulotki, logo, nagłówki, ogłoszenia itp.)

Czwarty etap

W ostatniej fazie projekt przewiduje realizację działań ewaluacyjnych: zbieranie danych statystycznych, analizę wskaźników osiągniętych rezultatów, analizę SWOT, opracowanie raportu. Działania będą zakończone organizacją konferencji w Sofii prezentującej rezultaty projektu oraz towarzyszącym działaniom promocyjnym, upowszechniającym dokonane działania.

Projekt będzie realizowany do 31 czerwca 2007 r.

Wszystkich przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu zachęcamy do udziału w projekcie utworzenia bazy IDEA. Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 25 sierpnia 2006 r.

Formularz zgłoszeniowy
Plik z dnia: 10.08.2006, 13:10
( 137,5 kb )

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Dominiki Bagińskiej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (0-22) 432 85 28, Narodowy Punkt Kontaktowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

id: 489