Identyfikacja i wizualizacja

Sprawdź na jakich zasadach możesz korzystać z wizualizacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zasady korzystania z elementów wizualizacji PARP

 

Wykorzystywanie logo PARP przez inne podmioty, w tym Beneficjentów/Partnerów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody PARP lub na podstawie odrębnych umów.

Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo PARP podlegają akceptacji Agencji.

Korzystanie z logotypu PARP nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może mieć na celu wprowadzenie w błąd odbiorców w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów lub usług świadczonych przez PARP.

W celu zachowania spójnej identyfikacji wizualnej, sugerujemy, aby Beneficjenci/Partnerzy przy realizacji wspólnych projektów stosowali kolorystykę spójną z wizualizacją PARP.

id: 147