PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Dofinansowanie

PARP udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa. Na lata 2007-2013 Agencja dysponuje łącznym budżetem na realizację programów operacyjnych w wysokości ponad 7 mld euro. W ramach tej kwoty najwięcej środków przypada na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - 3,9 mld EUR, następnie na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,67 mld EUR oraz na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - 672 mln EUR.

W tym dziale znajdą Państwo informacje o formach pomocy jaka jest udzielana za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacje o programach prezentujemy zarówno w formie zagregowanej tabeli, która ułatwia przeanalizowanie dostępności dla poszczególnych grup beneficjentów wsparcia oferowanego w ramach poszczególnych programów operacyjnych, jak i w formie szczegółowych opisów wszystkich instrumentów wsparcia. Ponadto poprzez mechanizm kwalifikatora MSP mogą Państwo sprawdzić, czy Państwa firma spełnia kryteria przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

74/, ID=303
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-22 13:44:58
Aktualizowany: 2012-01-24 11:11:09
Ilość odsłon: 1044857
drukuj