PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Dofinansowanie

PARP udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.

Na lata 2007-2013 Agencja dysponowała łącznym budżetem na realizację programów operacyjnych w wysokości ponad 7 mld euro. W ramach tej kwoty najwięcej środków przypadało na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - 3,9 mld EUR, następnie na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,67 mld EUR oraz na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - 672 mln EUR.

W chwili obecnej trwają prace nad nowymi działaniami i instrumentami, które będą realizowane z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. O postępach uruchamiania nowych programów będziemy informować w nowej zakładce poświęconej funduszom na lata 2014-2020. Dodatkowych informacji można również szukać bezpośrednio na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

74/, ID=303
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-22 13:44:58
Aktualizowany: 2014-07-29 15:51:20
Ilość odsłon: 1239688
drukuj