Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wyniki z badania pt. „Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii" w którym pokazano czynniki decydujące o zatrudnieniu kobiet w przedsiębiorstwach wysokich technologii oraz określone czynniki decydujące o przebiegu kariery zawodowej kobiet. Badanie jest adresowane dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz rządowych.
id: 1785