Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 10 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
id: 1818