PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Pytania i odpowiedzi - Rozwiązania jutra w HR

Najcześciej zadawane pytania

stopka PO KL


Kategoria "Kryteria oceny projektu"

Wróć do spisu kategorii


Pokaż wszystkie odpowiedzi
Odp.: Proces naboru i opiniowania fiszek projektowych nie ma żadnego wpływu na proces składania i oceny wniosków. Przede wszystkim przygotowanie fiszki nie ma charakteru obligatoryjnego i nie stanowi wstępnego etapu selekcji projektów. W fiszce projektowej projektodawcy przedstawią pomysły projektów zawierające rozwiązanie problemu z tematyki objętej konkursem. Opinia na temat fiszki wskaże projektodawcy, czy zaproponowany pomysł wpisuje się w tematy konkursowe i czy w opinii ekspertów warto podjąć trud dalszej pracy nad wnioskiem.Odp.: Wniosek otrzyma punkty za spełniane kryterium strategicznego, jeśli wnioskodawca założy wypracowanie produktu dostosowanego do specyfiki przedsiębiorstw MŚP i jego przetestowanie przedsiębiorstwach z sektora MSP, przy czym nie może to być pojedyncze przedsiębiorstwo.Odp.: Tak, takie rozwiązanie oznacza spełnienie kryterium strategicznego przy założeniu, że produkt zostanie dostosowany do specyfiki MŚP.Odp.: Aby spełnić kryterium dostępu, w partnerstwie musi wziąć udział co najmniej jeden przedsiębiorca, u którego dzięki opracowaniu i przetestowaniu rozwiązania można rozwiązać problem z obszaru tematycznego konkursu. Zatem włączenie do partnerstwa wyłącznie izby zawodowej lub branżowej nie wystarczy do spełnienia tego kryterium.

Pokaż wszystkie odpowiedzi

74/150/485/, ID=24216
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-12-08 09:18:14
Aktualizowany: 2011-12-08 09:20:26
Ilość odsłon: 227249
drukuj