Zamówienia publiczne Agencji Systemu Narodów Zjednoczonych Rynek zamówień publicznych Systemu Narodów Zjednoczonych (NZ) jest dla polskich przedsiębiorców wciąż jeszcze rynkiem mało znanym i odległym, a przecież wiele towarów i usług oferowanych przez polskie firmy nie ustępuje jakością produktom zagranicznym. Większość rodzimych wyrobów posiada stosowne certyfikaty, atesty, odpowiada standardom wymaganym w specyfikacjach istotnych warunków zamówień Agencji NZ. Rynek zamówień NZ jest dość specyficzny, zależny głównie od polityki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), kierunków działań poszczególnych Agencji Systemu NZ oraz sytuacji na świecie, nie jest to więc zwykły rynek eksportowy. Charakter działań misji pokojowych, potrzeba podejmowania szybkich decyzji logistycznych, np. wysyłania pomocy, ludzi i sprzętu, często na tereny zagrożone, powoduje, że terminy zgłaszania ofert przetargowych mogą być krótkie, a realizacja kontraktów wymagać będzie wzmożonego wysiłku i mobilizacji dostawcy.
W 2003 roku polskie przedsiębiorstwa dostarczyły towary i usługi na łączną kwotę ok. 973 tys. dolarów, co w porównaniu z całkowitą wartością produktów zamówionych przez wszystkie Agencje NZ, wynoszącą ponad 5 mld dolarów, stanowi zaledwie ok. 0,02% wszystkich dostaw ogółem (tabela 1). Warto więc zainteresować się tym, wydawać by się mogło, odległym, ale z pewnością dostępnym rynkiem zamówień publicznych.
Celem przygotowania niniejszego Poradnika jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi Agencji Systemu NZ tak, aby po zapoznaniu się z opisanymi procedurami rejestracji, przeanalizowaniu możliwości swoich firm, mogli zainteresować się zamówieniami NZ pod kątem oferowanych towarów lub usług, dokonać rejestracji w bazach dostawców, a następnie starać się o intratne kontrakty.

Autorzy

 

id: 244