Przetarg nieograniczony na "Przygotowanie i przeprowadzenie badania możliwości świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym przez organizacje wspierania biznesu w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP".
id: 592