PARP ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 137 000,00 euro na przeprowadzenie 92 audytów zewnętrznych projektów realizowanych przez Beneficjentów w oparciu o umowy o dofinansowanie zawarte w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 działanie 1.2 SPO WKP „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw"
id: 771