PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w RFN

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w RFN Niniejsze opracowanie ma za zadanie zaprezentowanie roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce niemieckiej, ukazanie ich tendencji rozwojowych w warunkach gospodarki rynkowej oraz metod wspierania ich rozwoju. Analiza sytuacji w Niemczech może stanowić podstawę do rekomendacji niektórych form pomocy dla potrzeb polskich.

Republika Federalna Niemiec dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz dużymi możliwościami finansowymi w zakresie wspierania MSP, o czym świadczy fakt, iż wydatki na pomoc dla MSP w 1998 roku w ramach tylko jednego z wielu programów pomocowych (EPR-Sondervermögen) wyniosły około 13 mld DEM. Doświadczenia w zakresie pomocy dla MSP w dawnej Republice Federalnej ("starych" landach) są dla innych krajów rozpoczynających swą działalność pomocową interesujące, lecz w praktyce trudne do bezpośredniej adaptacji ze względu na ogromne różnice społeczno-gospodarcze. Inaczej natomiast wygląda ten problem w odniesieniu do byłej NRD.

Pierwsza część ma na celu zdefiniowanie przedmiotu i zakresu analizy oraz przedstawienie makroekonomicznych ram działalności MSP. Część druga opisuje aktualny stan sektora MSP w całych Niemczech oraz jego tendencje rozwojowe na podstawie danych z dawnej RFN. Część trzecia poświęcona jest prezentacji rozwoju MSP w byłej NRD, natomiast część ostatnia przedstawia sposoby wspierania MSP w ramach niemieckich i europejskich programów pomocowych.
 
Lista plików Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w RFN (1 079kB)
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-03 22:19:10
Aktualizowany: 2009-11-09 10:35:22 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9031
74/81/95/, ID=104
drukuj