PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Rzeczywistość społeczna i gospodarcza serwuje nam dostęp do tak dużych zasobów informacji i możliwości rozwoju wiedzy, iż coraz częściej podejmowane są próby okiełznania tego zjawiska i czerpania z niego korzyści. Organizacje, które dostrzegają w tym procesie czynnik własnego rozwoju określane są jako „uczące się”, „ inteligentne”. Z badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw dowiemy się, że w Polsce takich firm działa nieco ponad 12%.

Z badania wyłania się również obraz organizacji inteligentnej jako świadomej swojej pozycji konkurencyjnej, posiadającej wiedzę o otoczeniu rynkowym, kładącej nacisk na budowanie relacji z podmiotami zewnętrznymi oraz rozwój potencjału kadrowego.

Wyniki badania pokazały, że przedsiębiorstwa inteligentne funkcjonują lepiej od pozostałych firm, są bardziej konkurencyjne, lepiej wykształciły zdolności adaptacyjne, przez co są też bardziej odporne na niepowodzenia rynkowe i zawirowania gospodarki. Kluczowe jest postrzeganie przez nie wiedzy, potencjału ludzkiego jako strategicznego kapitału przedsiębiorstwa. Takie podejście pozwala na otwartość i elastyczność w wymianie wiedzy z otoczeniem bliższym i dalszym, pozwala taką wiedzę wykorzystać w efektywny sposób, zarówno w działaniu bieżącym, operacyjnym, jak i strategicznym.

Szerszy opis zjawiska, specyfikę zarówno „organizacji inteligentnych”, jak i „pozostałych” znajdą Państwo w opublikowanym raporcie.

Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników pobierz plik (6 484kB)

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-29 10:18:27
Aktualizowany: 2011-03-24 09:54:15 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8726
74/81/380/, ID=18489
drukuj