PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

PARP współorganizatorem I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

6 i 7 października 2011 roku w Katowicach, odbędzie się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jedno z największych spotkań biznesowych adresowanych do sektora MSP w Europie Środkowo-Wschodniej.  Program Kongresu został przedstawiony 5 lipca br.  podczas konferencji prasowej z udziałem organizatorów, w tym Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak poinformował Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, w ciągu dwóch dni odbędzie się 11 paneli dyskusyjnych, w których udział weźmie 80 prelegentów z Polski i zagranicy. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która jest głównym organizatorem Kongresu, spodziewa się blisko 20 delegacji zagranicznych i ponad 2000 uczestników. Imprezie towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo. Kongres zainauguruje wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 


I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma na celu zdiagnozowanie obecnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju.  Innowacje, klastry czy nowe technologie, ponadto współpraca nauki z biznesem i samorządem terytorialnym to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 


Przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli sektora MŚP, samorządów terytorialnych oraz instytucji naukowo-badawczych. Europejski charakter Kongresu podkreślą zagraniczni goście m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Czech, Słowacji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Rosji, oraz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego. Zaprezentują oni doświadczenia europejskie w obszarze wspierania rozwoju MŚP w oparciu o sposoby zdobywania wiedzy na temat działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, procedury oraz koszty związane z założeniem firmy a także możliwości reprezentowania interesów MŚP wobec władzy publicznej.  Udział w Kongresie jest bezpłatny.


-Wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP. Wsparcie dla MSP wynika z roli, jaką pełnią one w polskiej gospodarce. Sektor MSP to nie tylko najbardziej liczna grupa firm w Polsce, ale też istotny pracodawca, zatrudniający ponad 60% pracowników przedsiębiorstw w Polsce. Sektor ten rozwinął się istotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Liczba przedsiębiorstw sektora MSP wzrosła o prawie 100 tys., a liczba pracujących w małych i średnich firmach zwiększyła się o blisko 750 tys. osób. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego jest kluczowe, a tempo jego rozwoju wskazuje, że będzie tak również w przyszłości – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.


- Sektor MŚP to najbardziej liczna grupa firm w Polsce a tym samym liczący się pracodawca, zatrudniający ponad 60 proc. pracowników przedsiębiorstw i generujący blisko połowę polskiego PKB – mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.


Głównymi tematami Kongresu będą zagadnienia związane z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przede wszystkim barier i zagrożeń, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Sesje panelowe traktować będą również na temat roli otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju oraz wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacji polskich firm oraz współpracy nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Nie zabraknie również tak ważnych tematów jak: rodzinna przedsiębiorczość, etyka w biznesie czy społeczna odpowiedzialność biznesu.


Spotkania panelowe oraz dyskusje odbywać się będą w kilku lokalizacjach w stolicy Górnego Śląska: w katowickim Centrum Kultury im. K. Bochenek, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także w gmachu Biblioteki Śląskiej.
Organizatorzy Kongresu będą gromadzić wnioski oraz konkluzje dotyczące pomysłów i rozwiązań dla polskiego sektora MŚP, które następnie zostaną opracowane przez ekspertów i przekazane w formie rekomendacji władzom Rzeczypospolitej Polskiej. 


Jak zapowiada Tadeusz Donocik, Kongres będzie próbą unifikacji podejścia prawodawstwa krajów europejskich, w tym także Polski, wobec małych i średnich firm, czego nikt w tej części świata dotychczas nie robił.
Kongresowi towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, w ramach których instytucje będą mogły zaprezentować swoją ofertę małym i średnim firmom. Organizatorzy zarezerwowali miejsce dla blisko 200 wystawców, których ekspozycje będzie można odwiedzać przez dwa dni.  


Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, który potwierdził swój udział w inauguracji. Kongres odbywa się także pod Patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Partnerami merytorycznymi są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Współgospodarzami wydarzenia  -  Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i Prezydent Miasta Katowice.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-07-05 14:25:06
Aktualizowany: 2011-07-05 15:29:58 przez Karolina Starzyk
Ilość odsłon: 6376
186/464/, ID=22076
drukuj