PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zarządzanie kompetencjami dla małych i średnich przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie są w trakcie wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje, do skorzystania z działań analitycznych, doradczych i szkoleniowych, oferowanych w ramach projektu systemowego PARP „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Celem projektu jest wsparcie MSP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy.

Projekt obejmuje przeprowadzenie analizy potencjału do zarządzania przez kompetencje w 300 przedsiębiorstwach oraz przygotowanie map kompetencji i Planu Rozwoju Kompetencji w tych firmach. W kolejnej fazie z 300 przedsiębiorstw zostanie wyłonionych 100 firm, w których zostaną zrealizowane działania szkoleniowe i doradcze, kierowane do właścicieli przedsiębiorstw, kadry menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za HR, oraz pracowników o kluczowych dla danej firmy kompetencjach. Szczegółowe informacje dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej, warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują na stronie internetowej: kompetencjemsp.parp.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-02-28 12:58:46
Aktualizowany: 2014-02-28 13:01:51 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 2767
74/101/716/717/, ID=38683
drukuj