4 lipca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach programu Wsparcie prawne dla start-upów.

Kancelarie prawne wyłonione przez PARP świadczyć będą wsparcie prawne dla nowopowstałych przedsiębiorców (start-up).

Usługa wsparcia prawnego świadczona będzie w zakresie:

1) realizacji procesu inwestycyjnego:

  • przygotowanie startupu do analizy law due-diligence;
  • dokonanie analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki (w tym czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem);

2) realizacji procesu zamówień:

  • dokonanie analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego (w tym czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem);
  • przygotowanie umowy z kontrahentem;

3) konsultacji prawnych mających na celu pomoc przedsiębiorcy w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – 5 h.

Maksymalna wartość dofinansowania przeznaczona dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 20 tys. zł i jest w 100% finansowana z budżetu państwa. Wkład własny nie jest wymagany, jeśli wartość wybranych usług nie przekracza 20 tys. zł.

Wnioski można będzie składać do 15 października lub do wyczerpania puli środków.

Pełna dokumentacja konkursu

Weź udział w spotkaniu informacyjnym

id: 50143