Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że  otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego „Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności-projekty systemowe, zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

id: 31938