W związku z informacją prasową, która ukazała się dnia 29 września br. w dodatku specjalnym Pulsu Biznesu pt. „Fundusze z Unii” informujemy, że znalazły się tam nieprawdziwe informacje dotyczące nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP oraz środków finansowych wdrażanych przez PARP z funduszy strukturalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Nowelizacja ustawy (Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) weszła w życie 17 lipca 2008 r. Ponadto należy podkreślić, że brak nowelizacji nie blokował wsparcia Agencji dla przedsiębiorców – konkursy dla firm są sukcesywnie ogłaszane od maja br. Obecnie przygotowywane są do podpisu pierwsze umowy z przedsiębiorcami.
id: 5702