Zrównoważony transport miejski

Krótszy czas podróży komunikacją miejską, upłynnienie ruchu w centrum miast, integracja transportu publicznego z rozwiązaniami dla pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów, lepsze wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu publicznego, dostosowanie środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowe połączenia na nieobsługiwanych dotąd terenach miejskich. To efekty projektów, o których wsparcie może się ubiegać 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii ZIT. Dofinansowane w działaniu „Zrównoważony transport miejski” będą inwestycje, których celem jest rozbudowa lub stworzenie nowych, zintegrowanych i ekologicznych sieci transportu miejskiego.

Więcej

Infrastruktura drogowa

Poprzez realizację projektów „Infrastruktura drogowa” stolice województw Polski Wschodniej i ich obszary funkcjonalne jako ważne rynki pracy uzyskają dobre połączenia z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Dzięki temu wzrośnie ich konkurencyjność, a także nastąpi ożywienie przedsiębiorczości w całym makroregionie. O wsparcie mogą się ubiegać miasta wojewódzkie: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów oraz samorządy województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego. Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie dróg krajowych i wojewódzkich, zapewniających połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

Więcej

id: 49524