Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia Publikacja prezentuje najciekawsze, zdaniem autorów, praktyki w zakresie szeroko rozumianego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, jakie wdrożono na świecie. Autorzy spośród opisanych rozwiązań sugerują pewne praktyki, które są możliwe do zaimplementowania w polskich realiach. Publikacja zawiera także przyjazny czytelnikowi słownik pojęć z zakresu przedsiębiorczości akademickiej.

 

Praca zbiorowa pod redakcją p. Jacka Gulińskiego i p. Krzysztofa Zasiadłego.

Opracowała: Joanna Wadecka

 

 

id: 250