Dnia 28 września 2012 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość pod hasłem „Innowacyjny student, innowacyjny pracownik – tak się tworzy kreatywne jutro!”. Podczas gali zostały wręczone nagrody laureatom Konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności” oraz Konkursu „Kreowanie Jutra”.

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności (AMI) jest dedykowany absolwentom uczelni, a jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich traktujących o nowych trendach w innowacjach, m.in. ekoinnowacjach, innowacjach w sektorze usług, nowym podejściu do zamówień publicznych, czy popytowym podejściu do tworzenia innowacji. Z kolei Konkurs Kreowanie Jutra (KJ) poświęcony jest pracownikom - autorom nowatorskich rozwiązań, które wpłynęły na poprawę funkcjonowania ich miejsc pracy, a także pracodawcom, tworzącym przyjazne otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników. Konkursy są elementem prowadzonej przez PARP ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Świat potrzebuje Twoich Pomysłów”, której głównym celem jest kreowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości na temat roli innowacyjności
w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Ideą kampanii jest także szeroko zakrojona akcja promowania innowacyjności wśród przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorców, administracji, instytucji otoczenia biznesu, a także mediów, dzięki którym temat ten będzie mógł trafić do szerszego grona odbiorców.

 

Wydarzenie było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy proinnowacyjnymi pracodawcami i ich kreatywnymi pracownikami, a studentami – przyszłymi pracownikami (lub pracodawcami!), którzy są nieocenionym źródłem świeżych, innowacyjnych pomysłów oraz niekonwencjonalnych rozwiązań. Wielu z nich poważnie myśli o założeniu własnej firmy w oparciu o innowacyjny produkt, nad którym rozpoczęli prace jeszcze w trakcie studiów.

Główna nagroda w III edycji Konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności” została przyznana Annie Urszuli Bielskiej, absolwentce Wydziału Finansów i Informatyki w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jej praca analizuje efektywność inwestycyjną wprowadzenia na rynek systemu akwaponicznego, czyli ekosystemu w którym równolegle prowadzona jest intensywna hodowla ryb oraz hydroponiczna uprawa roślin. Ponieważ niezwykle trudno jest przełamać nawyki doświadczonych akwarystów i przekonać ich, że dzięki akwaponice wyeliminują ze swojego hobby pewne uciążliwości i koszty z nimi związane, to jednym z ważniejszych elementów pracy była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie „Czy pasję można przekuć w biznes?”.

 

Wyróżnienia w Konkursie otrzymali: Karolina Kołacka oraz Przemysław Stankiewicz, którzy ukończyli Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej, a także Artur Czachor absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Wspólna praca K. Kolackiej i P. Stankiewicza dotyczy charakterystyki i optymalizacji procesu dewulkanizacji ciągłej, prowadzonej przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Wytłaczarka została wyposażona w innowacyjny układ uplastyczniający, o specjalnej konstrukcji, która została zaprojektowana w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Pozwoliło to na uzyskanie dużych sił ścinających, co z kolei miało istotny wpływ na poprawę efektywności procesu dewulkanizacji. Natomiast A. Czachor zaprezentował urządzenie, które rozpoznaje butelki z tworzyw sztucznych, butelki szklane, jak również metale żelazne i nieżelazne np. puszki aluminiowe. Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie powstają odpady i wymagany jest podział materiałów ze względu na ich sprężystość (np. na różnego rodzaju liniach produkcyjnych).

 

Prezes PARP przyznała nagrodę specjalną Monice Chruściak, absolwentce University of Iceland & University of Akureyri. Jej praca dyplomowa pt. „Modelowanie i integracja zamkniętego systemu produkcji SNG gazu z mikroglonów” to teoretyczne opracowanie biologicznej części produkcji SNG w procesie hydrotermicznej gazyfikacji (SunChem) i całościowe zamodelowanie w/w procesu w celu otrzymania optymalnych wyników pod względem energetycznym, jak i ekonomicznym. Opisane rozwiązanie ma szansę wspomóc technologie redukcji dwutlenku węgla, oczyszczania spalin oraz generowania energii odnawialnej na skalę przemysłową.

 

W III edycji Konkursu „Kreowanie Jutra” nagrodę główną zdobył Wojciech Jackowiak z firmy INTEX, za kreatywność przejawiającą się innowacyjnym rozwiązaniem pt. „Ciągnik elektryczny do transportu ładunków”. Maciej Zarański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, otrzymał wyróżnienie za projekt „Klub Innowatora”, w którym zainicjował współpracę uczelni z sektorem przedsiębiorstw. Kolejne wyróżnienie otrzymał zespół pracowników z firmy Spawmet, Agnieszka Stefańska i Marek Skajewski, za nowatorski sposób obniżania kosztów i czasu dystrybucji gazów, a także za wymierny efekt ekonomiczny projektu „Innowacyjny system dystrybucji gazów skroplonych”. Waldemar Tutaj z firmy Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. odebrał wyróżnienie za projekt pt. „Odzysk energii cieplnej ze sprężarki powietrza”.

Tytuł „Pracodawca przyjazny kreatywności” otrzymała firma Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o, która w swojej działalności kładzie duży nacisk na tworzenie klimatu wspierającego kreatywność i inicjatywę pracowników. Natomiast wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu za tworzenie przyjaznych pracownikom warunków do powstawania innowacyjnych pomysłów.

 

laureaci konkursu Kreowanie Jutra  Laureaci konkursu Pracodawca Przyjazny Innowacyjności  laureaci konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

 

Więcej informacji o Konkursach i jego Laureatach na stronie: http://www.pi.gov.pl/Firma/ oraz http://www.pi.gov.pl/PPP/.

 

Kontakt dla mediów: Miłosz Marczuk, tel. (22) 432 82 34, tel. kom. 696 488 150, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Konkursy „Akademicki Mistrz Innowacyjności” i „Kreowanie Jutra” współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

id: 28810