Celem uruchomienia programu pn. InSight 2030 into Silicon Valley jest umożliwienie rozwoju technologii zidentyfikowanych w projekcie Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 (link) , w wyniku którego zidentyfikowano 10 Pól Badawczych oraz 99 technologii, których rozwój do 2030 roku będzie stanowił o konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu.

Pierwszym etapem planowanych przez Ministerstwo Gospodarki działań, jest realizowany we współpracy z zamiejscowym biurem akceleracyjnym WPHI w Waszyngtonie (link)  projekt pilotażowy Tech-Match Poland, którego realizację zaplanowano na październik-grudzień 2013 r. Partnerem projektu po stronie amerykańskiej jest wyłoniony w procedurze konkursowej, przez WPHI w Waszyngtonie, akcelerator US Market Access Center (link) .

Projekt pilotażowy Tech-Match Poland skierowany jest do polskich firm (start-upów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw) posiadających gotowe rozwiązania technologiczne (w fazie komercyjnej), wpisujących się w wyniki projektu InSight2030 (podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki) oraz zapotrzebowanie technologiczne korporacji z Doliny Krzemowej.

Celem projektu pilotażowego jest umożliwienie rozwoju polskich technologii, określonych w projekcie InSight2030, a także pozyskanie globalnych partnerów biznesowych, kapitału inwestycyjnego lub rynku zbytu.

Ponadto powyższe działanie będzie stanowiło program pilotażowy dla Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji (KSIS). KSIS jest dokumentem wskazującym specjalizacje,
w których Polska dysponuje przewagą konkurencyjną oraz potencjałem rozwojowym
w obszarze B+R+I, a punktem wyjścia do ich identyfikacji były technologie określone
w ramach projektu InSight2030.  

Projekt pilotażowy będzie przebiegał w następujących etapach:

I. Opracowanie listy rozwiązań technologicznych pobierz plik poszukiwanych przez korporacje działające na terenie Doliny Krzemowej, w tym:

Microsoft, Intel Capital, Symantec, Adobe, LG, Honda, Fujitsu, Sony, PayPal, Standard Chartered Bank, British Telecom, Singtel, Sales Force, Belkin, Qualcomm.

II. Wyłonienie 20 polskich przedsiębiorstw o potencjale globalnym, posiadających gotowe rozwiązania technologiczne (w fazie komercyjnej), wpisujące się w wyniki projektu InSight2030 (podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki) oraz zapotrzebowanie technologiczne wyłonionych korporacji z Doliny Krzemowej (internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie rynku zbytu)


Nabór firm do projektu prowadzony jest do 6 listopada br.
Formularz aplikacyjny dostępny tutaj (link)

18 listopada br. na stronie MG oraz partnerów projektu ogłoszona zostanie lista finalistów, którzy zaproszeni zostaną do udziału w programie realizowanym w Dolinie Krzemowej, w dniach 9-12 grudnia br. Dodatkowo, pod koniec listopada firmy zakwalifikowane do udziału w programie będą miały możliwość uczestniczenia
w webinarium, podczas którego przedstawione zostaną praktyczne informacje dotyczące dopracowania prezentacji oraz modelu biznesowego.

Podczas pobytu w Dolinie Krzemowej, firmy odbędą warsztaty mające na celu dopracowanie prezentacji, które zostaną przedstawione przed amerykańskimi korporacjami. Zorganizowane zostaną dwa wydarzenia, tzw. Demo Days, podczas których rozwiązania technologiczne polskich firm zaprezentowane zostaną przedstawicielom korporacji biorących udział w programie oraz inwestorom. Dodatkowo, firmy odbędą indywidualne spotkania z zainteresowanymi korporacjami/inwestorami.

UWAGA: Firmy uczestniczące w programie we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i zakwaterowania

Zasady naboru pobierz plik

Więcej informacji (link)

 

id: 36263