Wejście na rynki zagraniczne ze swoimi produktami i usługami otwiera nowe możliwości i pozwala zwiększyć zyski, ale stanowi również poważne wyzwanie, przede wszystkim finansowe, organizacyjne i marketingowe. PARP ułatwia ekspansję zagraniczną poprzez szereg różnorodnych działań:

Internacjonalizacja MŚP

Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w Polsce Wschodniej może pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. W ramach działania można sfinansować zakup usług doradczych, które pozwolą przeanalizować możliwości eksportowe firmy, wybrać rynki docelowe oraz opracować koncepcję wejścia na nie (model biznesowy internacjonalizacji Następnie przedsiębiorca otrzymuje wsparcie na działania prowadzące do wdrożenia tego modelu.

Więcej

Go to Brand - wsparcie w promocji

Polskie przedsiębiorstwa mają do zaoferowania zagranicznym klientom wiele innowacyjnych, atrakcyjnych i unikatowych produktów, usług czy technologii. Zostały one podzielone na różne branże, dla których wspólnym mianownikiem jest wysoki potencjał eksportowy. Branże o największym potencjale eksportowym (wyselekcjonowane przez Ministerstwo Rozwoju) to :

 • sprzęt medyczny
 • kosmetyki
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie
 • meble
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sektor usług prozdrowotnych
 • maszyny i urządzenia
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • moda polska
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze

Dla każdej z branż proeksportowych został przygotowany specjalny program promocji. Dofinansowanie można otrzymać na udział w branżowym programie promocji. Program wskaże pozaunijne, perspektywiczne rynki, na których można się promować i konkretne, służące temu wydarzenia oraz imprezy. Indywidualne działania promocyjne będą powiązane z krajową strategią budowania renomy i prestiżu marki polskiej gospodarki za granicą.

Więcej

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Klastry są jedną z najlepszych formuł dla realizacji idei inteligentnego rozwoju gospodarczego. W XXI wieku źródłem postępu technologicznego, innowacyjnych rozwiązań i tym samym zysków jest współpraca. Klastry umożliwiają przedsiębiorcom realizowanie dużych projektów w oparciu o kooperację, łączenie swoich zasobów, wspólne ofertowanie itd. W Polsce działa ponad 130 klastrów, wśród nich jest kilka o szczególnym znaczeniu. To Krajowe Klastry Kluczowe – organizacje o istotnym znaczeniu dla całej gospodarki, wysokiej konkurencyjności międzynarodowej i dużym potencjale innowacyjności. Status Krajowego Klastra Kluczowego posiada obecnie 7 organizacji: Klaster Dolina Lotnicza, Polski Klaster Aluminium, Mazowiecki Klaster ICT, Interizon, Wschodni Klaster Budowlany, Klaster Obróbki Metali, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”. Krajowe Klastry Kluczowe z uwagi na swój wysoki potencjał innowacyjności i konkurencyjności mają największe szanse na odniesienie międzynarodowego sukcesu, dlatego dla nich przeznaczone jest działanie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Do złożenia wniosku o wsparcie uprawniony jest koordynator klastra, ale ostatecznymi beneficjentami są wszystkie podmioty tworzące powiązanie.

Więcej

Promocja branży IT/ICT

Program jest skierowany do sektora IT/ICT. Na organizowanych przez PARP stoiskach na branżowych targach i konferencjach polskie firmy będą miały możliwość prezentacji ofert, filmów reklamowych oraz spotkań z kontrahentami. Obsługa stoiska narodowego będzie też udzielać zwiedzającym informacji o stoiskach polskich firm, będących wystawcami na danych targach (konferencjach).

Więcej

ClusterFY – regionalny projekt o klastrach

Międzynarodowy projekt, którego celem jest ulepszanie polskich instrumentów polityki klastrowej oraz promowanie polskich specjalizacji.

Więcej

Inne działania wspierające internacjonalizację

Enterprise Europe Network

Polska na EXPO

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Sekretariat rady biznesu 16+1

id: 49526