Firmy, inwestując w innowacje, wyprzedzają konkurencję, bo docierają tam, gdzie nie ma jeszcze nikogo. A ponieważ to trudna droga, przyda się wsparcie. Oferujemy je w ramach działań PARP.

Badania na rynek

Przedsiębiorcy z sektora MŚP w ramach „Badań na rynek” uzyskają wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie lub na zlecenie. Ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). W skrócie – od pomysłu do rynku. Do otrzymania dofinansowania nie wystarczy prowadzenie lub zlecanie prace B+R. Trzeba posiadać chroniony lub zgłoszony do ochrony patentowej wynalazek bądź wzór użytkowy, które będą wdrażane w projekcie.

Więcej

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej), może pozyskać dofinansowanie na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie przeznaczone jest m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje w linie produkcyjne.

Więcej

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Konsorcja składające się z minimum 10 mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie w Polsce Wschodniej sieciowego i innowacyjnego produktu wpisującego się w regionalne inteligentne specjalizacje wspólne dla co najmniej dwóch województw. Projekt musi się opierać o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólną markę produktu. Wymagane jest stworzenie 20 nowych miejsc pracy.

Więcej

id: 49522