Jak otrzymać
patronat PARP?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działań PARP.

Patronaty PARP

 

W celu ułatwienia przygotowania w/w informacji prosimy skorzystać z Formularza Zgłoszeniowego o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez PARP.

W celu uzyskania patronatu należy, w szczególności:

 • uzasadnić związek planowanej imprezy z zakresem działań i kompetencji PARP,
 • określić zakres przedsięwzięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne itp.),
 • opisać krótko działalność organizatora,
 • przedstawić program przedsięwzięcia (tematyka, miejsce, uczestnicy, czas trwania imprezy),
 • określić grupę docelową/odbiorców przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników,
 • poinformować o kwestiach finansowych przedsięwzięcia (kosztach uczestnictwa, dofinansowania imprezy, sponsorach itp.),
 • wskazać świadczenia promocyjne na rzecz PARP wynikające z objęcia patronatem wydarzenia.

PARP oferuje organizatorom imprez objętych patronatem następujące formy promocji:

 • zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w serwisie internetowym PARP;
 • zamieszczenia odnośnika strony internetowej organizatora przedsięwzięcia, na której znajdują się informacje dotyczące wydarzenia lub do strony internetowej przedsięwzięcia;
 • rozesłania drogą elektroniczną przez PARP, informacji o organizowanym przedsięwzięciu;
 • uzyskania materiałów informacyjnych o PARP i programach realizowanych przez PARP w wersji elektronicznej oraz bezpłatnych materiałów informacyjnych PARP w zależności od ich dostępności;

UWAGA! Udział w wydarzeniu przedstawiciela PARP i wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz /lub na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Dodatkowe informacje

 

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

Zgłoszenia należy przesyłać obowiązkowo w formie papierowej na adres:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Departament Komunikacji i Marketingu
 • ul. Pańska 81/83
 • 00-834 Warszawa

Organizator, który otrzymał patronat PARP, ma prawo do wykorzystania logo PARP w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo PARP podlegają akceptacji Agencji.


 Dokumenty do pobrania
   Formularz zgłoszeniowyDownload this file (Formularz zgłoszeniowy_NL.doc).doc70 kB pobierz
id: 49460