Wartość rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych szacowana jest na 50 mld dolarów amerykańskich rocznie. Jak rozpocząć poszukiwanie informacji o niniejszym rynku? Zachęcamy do zapoznania się z przejrzystą infografiką MZP PARP.

id: 48668