Czy przedsiębiorcy wpływają na kompetencje przyszłych pracowników? Jak to robią i jaką widzą w tym korzyść? Jakie kroki podejmują by zachęcić młodych ludzi do podejmowania zatrudnienia właśnie w ich firmie? Czy rozwiązania prawne i codzienne ich stosowanie umożliwiają współpracę przedsiębiorców i szkół? Na te i podobne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas jednej z 6 sesji tematycznych konferencji EDUinspiracje, 20 kwietnia br. w Bionanoparku w Łodzi.

Od 2016 r. w 6 sektorach gospodarki funkcjonują w Polsce Sektorowe Rady ds. Kompetencji: Turystyka, Przemysł Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, IT, Finanse, Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, Budownictwo. Są jedną z odpowiedzi na wyzwanie, którym jest niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców, wynikające m.in. z niewystarczającej wciąż współpracy między instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami. Rady tworzą przestrzeń dla faktycznego zbliżenia edukacji z pracodawcami, organizacjami otoczenia biznesu, a także instytucjami rynku pracy.

Podczas konferencji EDUinspiracje, w panelu, którego gospodarzem będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wezmą udział przedstawiciele firm z sektorów Mody i Innowacyjnych Tekstyliów oraz IT, zaangażowani w powstanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji w Polsce, na co dzień mierzący się z wyzwaniem pozyskania i utrzymania pracowników. W trakcie dyskusji dowiemy się m.in. co sądzą na temat przygotowania absolwentów szkół i uczelni do pracy zawodowej, jak oceniają dotychczasową kooperację biznesu z edukacją, jakie rozwiązania wdrożyli w swoich firmach. Opowiedzą, dlaczego zdecydowali się stworzyć Rady ds. Kompetencji oraz jakie wyzwania dostrzegają w reprezentowanych sektorach w kontekście zmian demograficznych zachodzących w Polsce.

Do udziału w panelu zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, osoby prowadzące szkolenia, przedstawicieli kształcenia zawodowego oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Udział w konferencji jest bezpłatny, każdy uczestnik może wybrać maksymalnie dwie sesje tematyczne.
Szczegóły i rejestracja

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

id: 49482