W związku z obchodzonym w 2010 r. jubileuszem 10-lecia działalności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uhonorowała osoby i instytucje, które w szczególny sposób wspierały Agencję w prowadzonych działaniach. Wśród uhonorowanych pamiątkowymi statuetkami znaleźli się:

Pan Tadeusz Donocik, wieloletni członek Rady Nadzorczej PARP, Pan Włodzimierz Hausner  – Dyrektor Centrum Innowacji NOT, Business Centre Club, PKPP Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A w Mielcu, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Banków Polskich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżniła także swoich partnerów regionalnych – instytucje, które od ponad 10 lat są ważnym partnerem i niezwykle istotnym elementem systemu wpierania przedsiębiorczości. Pamiątkowe dyplomy otrzymały:

Polska Izba Firm Szkoleniowych, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu , Agencja Rozwoju Pomorza S.A. , Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A.  -  Legnica, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej , Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  -  Wałbrzych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  -  Kraków, Fundacja Gospodarcza  -  Gdynia, Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego  -  Ciechanów, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  -  Kalisz, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, Fundacja Rozwoju Gminy Zelów , Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi , Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.  -  Katowice, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  -  Katowice, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości  -  Końskie, Lubelska Fundacja Rozwoju, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" Centrum Wspierania Biznesu  -  Świdnica, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej  -  Zielona Góra, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej  -  Sandomierz, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.  -  Ruda Śląska, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa  -  Kielce, Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" , Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"  -  Opole, Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku  -  Sopot, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  -  Szczecin, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Centrum Rozwoju Biznesu  -  Szczecin, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług  -  Olsztyn.

Z okazji obchodzonego jubileuszu gratulacje na ręce Bożeny Lublińskiej – Kasprzak, Prezes PARP skierowali: w imieniu Ministra Gospodarki – Pan Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Przewodniczący Rady Nadzorczej PARP, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik, Prezes Urzędu Patentowego RP, Pani Alicja Adamczak, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Business Centre Club, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związek Pracodawców Mazowsza, Naczelna Organizacja Techniczna.

 

id: 18570