okładkaW raporcie tym prezentujemy wyniki analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym realizowane w ramach II edycji projektu BKL. Jego głównym celem jest zarysowanie kontekstu edukacyjnego dla analiz procesów dopasowywania się popytu i podaży na rynku pracy. Kluczowy problem, który został przez nas poruszony dotyczy kwestii naborów na poszczególne kierunki kształcenia, a także zmian, jakie pojawiły się w tym procesie. W niniejszym raporcie wyniki badań zostały zaprezentowane w takim samym ujęciu problemowym zarówno dla szkół ponadgimnazjalnych, jak i wyższych. Na początku zamieszczono krótkie wprowadzenie do problematyki kształcenia na poszczególnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem jego ukierunkowania na określone kierunki kształcenia. Następnie zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w preferencjach kandydatów na uczniów/studentów pomiędzy 2009 r. a 2010 r. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w przekształceniach naborów do poszczególnych szkół. Z kolei trzecia kwestia dotyczy specyficznych strategii edukacyjnych kobiet i mężczyzn oraz ich transformacji w czasie. Problem ten wydaje się być niezwykle ważny dla zrozumienia procesów mających w chwili obecnej miejsce na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście często podnoszonego problemu zaniżonych szans rynkowych kobiet, które, co zakładamy jako hipotezę, są silnie związane z ich specyficznymi wyborami edukacyjnymi.

 


 Kogo kształcą polskie szkoły?
   Kogo kształcą polskie szkoły.pdfDownload this file (Kogo kształcą polskie szkoły.pdf).pdf3542 kB pobierz
id: 27107