Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach zakończonej w dniu 19 grudnia br. oceny nadesłanych zgłoszeń do udziału w projekcie Commercialise ostatecznie zostało wybranych 7 coachów (z nadesłanych 36 zgłoszeń) oraz 15 firm z sektora MŚP (z nadesłanych 25 zgłoszeń).

W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lista wybranych coachów oraz MŚP nie została opublikowana na stronie PARP.

Kolejny etap procedury rekrutacyjnej zostanie przeprowadzony przez partnera z Wielkiej Brytanii – Pera Consulting Ltd.

id: 37430