Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków o pożyczkę w ramach Funduszu pożyczkowego dla kobiet został zamknięty 31 grudnia 2015 r.
W ramach naboru wpłynęło 58 wniosków o pożyczkę na łączną kwotę 1 971 369,00 zł.

id: 48649