5 grudnia 2018

Trzy przedsięwzięcia otrzymają wsparcie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Programu pilotażowego „Pożyczka na rozwój”. Łączna kwota przyznanych pożyczek wynosi 927 896,00 zł.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu