20 września 2013 r w Warszawie, podczas konferencji dedykowanej pracownikom działów personalnych i kadrze zarządzającej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz THINKTANK zaprezentowały wyniki badania „Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach”

zdjęcieGości przywitał Wojciech Szajnar, dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych PARP, który powiedział, że prezentowane badanie jest elementem szerszego projektu badawczego obejmującego swoim zakresem problematykę i diagnozę stanu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach. Podkreślił, że jest to jeden z głównych obszarów funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej firmy. Dodał, że nacisk na właściwe zarządzanie personelem jest wymuszany przez otoczenie biznesowe, w którym firmy ze sobą konkurują. Aby stawać się bardziej rentowne i konkurencyjne, dzisiejsze przedsiębiorstwa potrzebują zrozumieć, że to właśnie ludzie stanowią jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Wojciech Szajnar zaprosił również uczestników konferencji do zapoznania się z Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER), który w nowej perspektywie finansowej zastąpi program Kapitał Ludzki.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: Autoportret polskiego szefa, Kulisy zaangażowania oraz Mapa polskiego HR.

Uczestnicy paneli dyskusyjnych, analizując zaprezentowane badania, próbowali wskazać dokąd zmierzają firmy poprzez pryzmat oczekiwań właścicieli, zarządzających i menedżerów polskich przedsiębiorstw. Dyskutowano również o tym jakie są rzeczywiste praktyki polskich firm? Jakie rozwiązania wybierają polscy przedsiębiorcy? Czego oczekują szefowie firm od działów HR?

Swoimi doświadczeniami podzielili się wybitni eksperci i przedstawiciele świata biznesu: Jacek Santorski – współwłaściciel VALUES – Grupy Firm Doradczych; Edward Stanoch – dyrektor zarządzający i członek zarządu Aon Hewitt; Maria Wiśniewska – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego; Roman Wieczorek – wiceprezes wykonawczy zarządu Skanska AB; Piotr Palikowski – prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami; Joanna Malinowska-Parzydło – prezes Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu; Renata Wiśniewska – dyrektor personalna Grupy Onet.pl; Małgorzata Bartler– dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Play; Aleksandra Berg-Koza– kierownik sekcji w Departamencie Wsparcia Projektów Szkoleniowych PARP.

id: 35413