17 grudnia 2012 roku, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie miała miejsce konferencja badawcza Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP pt. Instynkt przedsiębiorczości.

Konferencję otworzył Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki.

Zapowiedział uruchomienie stałych debat o gospodarce i przedsiębiorczości w siedzibie ministerstwa, na które będą zapraszani partnerzy społeczni – pracodawcy i pracobiorcy, przedstawiciele nauki, ośrodków innowacji i administracji.

Wicepremier zwrócił uwagę, że ważne jest przygotowanie solidnego zaplecza intelektualnego, które ma pozwolić na podejmowanie decyzji w sposób racjonalny i uporządkowany. Wyraził satysfakcję z tego, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wykonuje pogłębione analizy gospodarcze i organizuje platformę wymiany doświadczeń między głównymi graczami na rynku.

- Chciałbym skoordynować to co nazywamy polityką gospodarczą, żeby poszczególne ministerstwa nie działały osobno. Przykładem na dobra współpracę niech będzie wkrótce ogłoszony projekt ustawy o restrukturyzacji, naprawie i upadłości firm, który przygotowaliśmy wspólnie z ministerstwem sprawiedliwości – powiedział Wicepremier Piechociński.

 

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, zapowiedziała nowy projekt badawczy pod nazwą Panel Przedsiębiorczości.

 – Efektem badania ma być dostarczanie unikalnych informacji na temat potrzeb i opinii polskich przedsiębiorców dotyczących różnych obszarów życia gospodarczego – powiedziała Prezes Lublińska-Kasprzak.

 

Dariusz Bogdan, Przewodniczący Rady Nadzorczej PARP, Wiceminister Gospodarki podkreślił, że Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie tylko pozwala założyć działalność gospodarczą w ciągu 15 minut, ale pozwala tworzyć bieżące analizy na temat przedsiębiorczości.

– Dzięki CEIDG wiemy dokładnie jakie firmy są rejestrowane, z jakich branż, co pozwala nam projektować instrumenty polityki gospodarczej. Stworzenie think tanku gospodarczego pod patronatem ministerstwa jest znakomitym pomysłem – powiedział Wiceminister Dariusz Bogdan.

 

Podczas Konferencji przedstawiono najnowszą wiedzę na temat stanu przedsiębiorczości w Polsce oraz czynników warunkujących jej rozwój, wyniki badań międzynarodowego projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor (GEM), zrealizowanych przez PARP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, najnowszy  raport GEM Polska 2011 przygotowany  specjalnie na Konferencję oraz tegoroczny Raport PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Gościem specjalnym konferencji była Donna J. Kelley – autor raportu GEM 2011 Global Report i jednocześnie profesor Babson College w USA, najważniejszego ośrodka akademickiego w świecie zajmującego się tematyką przedsiębiorczości.

W konferencji wzięli udział liczni eksperci z kraju i z zagranicy, przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorców i administracji publicznej odpowiedzialnej za zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.

zdjęcie  zdjęcie

zdjęcie  zdjęcie

 

Raporty są dostępne na stronie internetowej

http://badania.parp.gov.pl/index/more/29996

id: 30379