W naborze wniosków w programie Wsparcie prawne dla start-upów, do 17 września 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała 39 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 669 795,00 PLN co stanowi 133,95 % dostępnej alokacji. Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu naboru 18 września br. o godz. 16:00 PARP wstrzymała nabór wniosków.

Strona programu

id: 50296