Tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku 2010” i nagrodę główną w wysokości 40 000 zł zdobyła firma Centrum Badań DNA z Poznania, która pokonała blisko 200 tegorocznych rywali. Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny brał udział w pracach kapituły konkursu.

 


Najlepsi Mikroprzedsiębiorcy Roku 2010

Do ścisłego finału Konkursu dostało się 10 firm; które w napięciu oczekiwały na ogłoszenie ostatecznych wyników Konkursu. Pięć wyróżnień dodatkowych w wysokości 8 000 zł trafiło do CzerwonejMaszyny.pl z Krakowa, AMDG Jarosław M. Dobrzyński z Białegostoku, Beltane Monika Urbaniak z Dąbrowy Górniczej, Pachniczówki - Adrian Pachnik z Grębkowa oraz VET-LAB z Brudzewa. Następnie zostały przyznane wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych - każde w wysokości 15 000 zł. Zdobyły je firmy:

  • CreativeMedia z Poznania w kategorii SENIOR – dla doświadczonych przedsiębiorców działających na rynku od min. 4,5 roku;
  • Altermia Sp. z o.o. z Torunia w kategorii START – dla młodych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstw;
  • VRATIS SP. Z O.O. z Wrocławia w kategorii MIKRO przeznaczonej dla przedsiębiorstw zatrudniających do 3 pracowników;
  • Ecotech Polska Sp. z o.o. z Łomianek w kategorii NOWE TECHNOLOGIE.

 

Tegorocznym laureatem i zdobywcą prestiżowego tytułu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2010” została firma Centrum Badań DNA z Poznania założona przez dwóch byłych pracowników Polskiej Akademii Nauk: Pana Michała Kaszubę i Pana Jacka Wojciechowicza. Firma rozpowszechnia najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej na rynku usług diagnostyki medycznej. Posiada ona najszerszą w Polsce ofertę testów genetycznych służących do diagnostyki mikrobiologicznej, predyspozycji do chorób nowotworowych i genetycznych oraz identyfikacji pokrewieństwa.

Zgłoszenia mikroprzedsiębiorców oceniała Kapituła w składzie: Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Grzegorz Galusek - Dyrektor Microfinance Center, Krzysztof Jaczewski - Prezes Fundusz Mikro, Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Andrzej Malinowski - Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Anna Skulimowska -  Dyrektor Biura Bankowości Bezpośredniej w Citi Handlowy, Piotr Szczepański - Prezes Fundacji Wspomagania Wsi, Dariusz Żuk - Prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

O wyróżnieniu przez Kapitułę Konkursu decydowały pomysł na biznes, okoliczności powstania firmy, umiejętności przezwyciężenia kryzysów i trudności w tworzeniu oraz rozwoju firmy, jak również podejmowanie twórczych, odważnych działań. Otwarcie kolejnej, VII edycji Konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku” już w pierwszym kwartale 2011 roku.

Zapraszamy na stronę internetową: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm

 

Mikroprzedsiębiorca Roku jest to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe.
Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.
Uczestnicy muszą spełniać wymogi jednej z kategorii konkursowych:
SENIOR - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2006 roku,

START - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę pomiędzy 1 stycznia 2006 a 1 stycznia 2009,

MIKRO - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2009 roku, zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód w roku poprzedzającym przystąpienie do Konkursu nie przekroczył 500 000 zł.

NOWE TECHNOLOGIE - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2009 roku i działają w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych lub najnowszych odkryć naukowych.

id: 16234