30 kwietnia 2018 r. weszła w życie większość przepisów Konstytucji Biznesu, pakietu rozwiązań prawnych mających ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

 

Najważniejszą ustawą w pakiecie Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są:

  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Konstytucja Biznesu to najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat. Jestem przekonana, że tych 5 ustaw zmienią na lepsze polską rzeczywistość biznesową. Konstytucja ma przede wszystkim pomóc zbudować na nowo partnerskie relacje między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwić założenie oraz prowadzenie firmy w Polsce. Konstytucja jest systemowym wzmocnieniem naszych poprzednich proprzedsiębiorczych projektów, takich jak m.in. pakiet 100 zmian dla firm. W sumie od początku 2017 r. rząd wprowadził kilkaset korzystnych zmian dla przedsiębiorców – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz.

Przedsiębiorcy mogą m.in. działać zgodnie z zasadą co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Wątpliwości w rozpatrywaniu spraw mają być rozstrzygane na ich korzyść, a ciężar udowodnienia uchybień w prowadzonej działalności lleży po stronie urzędników. Skutkiem wprowadzenia zmian dla firm ma być też zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i większa stabilność otoczenia prawno-instytucjonalnego do prowadzenia działalności.

W ciągu pół roku zostanie powołany Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie zajmował się ochroną praw przedsiębiorców i reprezentował firmy MŚP w sytuacjach spornych z instytucjami administracji publicznej.

Więcej www.mpit.gov.pl

id: 50080