Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 4 września 2015 r. do 11 września 2015 r. do godz. 16:30
Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (link).

id: 48432