W latach 2010-2012, Akademia PARP wzbogaci swoją ofertę o czternaście nowych szkoleń internetowych – między innymi o tematyce podatkowej, szkolenia w formule blended learning, przeprowadzone zostaną też ciekawe kampanie środowiskowe i tematyczne.

Akademia PARP to „flagowy” projekt e-learningowy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, nakierowany na upowszechnianie dostępu do wiedzy biznesowej oraz do zdalnej edukacji wśród pracowników małych i średnich firm.

Akademia PARP zainaugurowała w 2006 roku. W internetowych szkoleniach Akademii wzięło udział ponad 80 tysięcy osób, co świadczy o spektakularnym sukcesie tego projektu. Szkolenia internetowe Akademii PARP zmieniają biznesową świadomość polskich przedsiębiorców i ich pracowników, certyfikaty Akademii PARP służą naszym absolwentom w ich karierze zawodowej.

Akademia PARP to portal edukacyjny (www.akademiaparp.gov.pl) z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu zarządzania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nad zawartością merytoryczną i aktualnością szkoleń Akademii PARP czuwają wysokiej klasy eksperci z zakresu zarządzania, z doświadczeniami akademickimi i biznesowymi.

Szkolenia Akademii PARP zostały opracowane głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, choć mogą z nich skorzystać również osoby nie będące pracownikami tego sektora. Szkolenia są praktyczne, treści teoretyczne przeplatają liczne studia przypadków, ćwiczenia i interaktywności.

W Akademii PARP można uzyskać certyfikaty, zaświadczające o ukończeniu szkoleń internetowych, pokazujące zaliczone moduły. To cenny ślad w zawodowej karierze – potwierdzenie nowych kompetencji.

 

id: 14993