Asysta w otwieraniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opieka nad przedsiębiorcą i standaryzacja usług – w takim kierunku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozwijać będzie ofertę Krajowego Systemu Usług (KSU).

- Odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby jest planowana zmiana zakresu usług KSU. Usługa ta, poza dotychczasową informacją w szeroko rozumianym zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej będzie obejmowała również pogłębioną diagnozę potrzeb klienta wraz z zaproponowaniem rozwiązania jego problemów oraz doradztwo w zakresie asysty merytorycznej w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej - powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, otwierając dzisiejszą konferencję.

W ramach Krajowego Systemu Usług (KSU), PARP oferuje nowoczesne narzędzia rozwoju przedsiębiorczości: informację na temat procedur zakładania firmy, specjalistyczne porady z zakresu prowadzenia firmy, a także proinnowacyjne usługi audytu i transferu technologii, wsparcie finansowe ze strony funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

- Krajowy System Usług musi stopniowo ewoluować, by przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz potrzeb klientów – mówiła Aneta Wilmańska, zastępca prezesa PARP. Wskazała dwie ścieżki rozwoju usług systemowych: badania potrzeb klientów, na podstawie których proponowane będą nowe usługi oraz standaryzację i wprowadzenie do systemu usług już dostępnych. Niezbędne w procesie rozwoju KSU, są usługi informacyjne w obszarach rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej; usługi doradcze tj. asysta w otwieraniu i prowadzeniu działalności oraz opieka nad klientem, udzielenie informacji nt. zasad korzystania z usługi (zakres i czas świadczenia finansowanie, wzajemne obowiązki, możliwe efekty), pomoc w kontaktach z usługodawcą specjalistycznym oraz monitorowanie dalszych losów klienta w procesie korzystania z usługi specjalistycznej.

Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stany w Ministerstwie Gospodarki zapewnił, iż trwają intensywne prace nad usprawnieniem procedur elektronicznych oraz włączeniu KSU do europejskiego systemu.

Punkty Konsultacyjne KSU na przestrzeni dwóch lat wyświadczyły ponad 140 tys. usług dla ponad 120 tys. klientów.

Przewiduje się, że w ciągu trzech lat (wrzesień 2008 r. – wrzesień 2011 r.), z samych usług informacyjnych KSU skorzysta ok. 200 tysięcy przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

id: 18481