kto nas kształci - okładkaW niniejszym raporcie zostały przedstawione przede wszystkim wyniki badań działających w Polsce firm i instytucji szkoleniowych. Raport ten stanowi więc głównie podsumowanie I edycji badania instytucji i firm szkoleniowych, przeprowadzonego w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, dlatego też tej problematyce poświęcimy najwięcej uwagi. Aby jednak dać Czytelnikom pełniejszą możliwość oceny sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego w Polsce, opracowanie to zostało uzupełnione o informacje dotyczące zakresu i sposobów inwestowania w kadry wśród pracodawców oraz o podstawowe dane na temat uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dorosłych Polaków. Dane te pochodzą z realizowanych w ramach BKL badań pracodawców oraz badań ludności.

Niniejsza publikacja jest jedną z serii publikacji powstałych w ramach pierwszej edycji badań terenowych w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanej w IV kwartale 2010r.


 Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?
   Kto nas kształci po zakończeniu szkoły? Download this file (Kto_nas_ksztalci_po_zakonczeniu_szkoly.pdf).pdf3133 kBpobierz

 Who educates us when the school is over?
   Who educates us when the school is over?Download this file (BKL2_2011Who_educates.pdf).pdf4457 kBpobierz
id: 23385