kto nas kształci - okładkaW niniejszym raporcie zostały przedstawione przede wszystkim wyniki badań działających w Polsce firm i instytucji szkoleniowych. Raport ten stanowi więc głównie podsumowanie I edycji badania instytucji i firm szkoleniowych, przeprowadzonego w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, dlatego też tej problematyce poświęcimy najwięcej uwagi. Aby jednak dać Czytelnikom pełniejszą możliwość oceny sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego w Polsce, opracowanie to zostało uzupełnione o informacje dotyczące zakresu i sposobów inwestowania w kadry wśród pracodawców oraz o podstawowe dane na temat uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dorosłych Polaków. Dane te pochodzą z realizowanych w ramach BKL badań pracodawców oraz badań ludności.

Niniejsza publikacja jest jedną z serii publikacji powstałych w ramach pierwszej edycji badań terenowych w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanej w IV kwartale 2010r.

Pobierz publikację

English version

id: 23385