Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)".

id: 48696