Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, podaje do publicznej informacji listę (Lista nr 1) Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki. (Lista nr 1)

 

id: 48365